Empati Omsorg är ett mindre företag i Motala som står för en personligt anpassad omvårdnad med service av hög kvalité och kontinuitet. Ni som kund får er egen kontaktperson.

Det är viktigt för oss att ni bemöts med respekt, ödmjukhet och förståelse. Det är även viktigt för oss att ni som vårdtagare får vara delaktiga och självbestämmande i utformningen av insatserna. Allt detta i syfte för att erbjuda en hemtjänst med det bästa tänkbara stödet.

Vi har även erfaren, kompetent och flerspråkig (bl.a svenska, arabiska, somaliska) personal som kan tillse just dina behov och önskemål.

Vi arbetar utifrån kraven i socialtjänstlagen (SOL), hälso- och sjukvårdslagen  (HSL) samt arbetsmiljölagen (AML) samt övriga lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

Gå till vår Facebook