Vi på Empati Omsorg följer alla rutiner och riktlinjer från myndigheter. Allt för att både personal, brukare och dess anhöriga ska kunna känna sig så trygga som möjligt.

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete.  Samtlig personal på Empati Omsorg arbetar efter dessa hygienmetoder som tagits fram av sjukvården. Viruset smittar när sjukdomen bryter ut och när man är sjuk. Smittan överförs främst när en sjuk person hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Man behöver vara nära den sjuka personen för att riskera att bli smittad. Virus sprids även genom att man tar i gemensamma ytor och handtag, så kallad kontaktsmitta. Därför är det viktigt att både friska och sjuka är noga med sin handhygien.

De basala hygienrutinerna har stärkts upp nu under sjukdomstider och vi uppmanar personal men även våra kunder att vara extra noggranna med hygienen, framförallt handhygien.

Tvätta händerna med tvål och vatten, ofta och länge. Detta är det bästa skyddet.

Använd handsprit efteråt för att döda de sista virusen som kan finnas kvar.

Likaså är det viktigt att våttorka golv då det är där viruset till slut hamnar.

Vår personal tvättar sina kläder minst varje dag för att minska risken att sprida infektioner vidare.

Vi uppmanar vår personal men även våra kunder att inte träffas i större grupper inomhus. Samt att distansera sig från personer som befunnit sig i områden med större smittspridning.

Vi uppmanar vår personal och våra kunder att följa informationen från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter samt att vara källkritiska när annan information som inte är från myndigheterna sprids.

Här går det att läsa mer om Covid-19. Informationen finns även på andra språk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Ta hand om er och hör gärna av er vid funderingar.