Vår verksamhet

Hemtjänst

Många kommuner har infört lagen om valfrihetssystem ( LOV ) inom hemtjänsten vilket betyder att du som har fått beslut om hemtjänst själv får välja vem du vill ha som utförare. Du väljer bland de utförare som är etablerade i ditt närområde och som kommunen har avtal med.

Hemtjänst beviljas av kommunen utifrån dina behov. Du kan exempelvis få hjälp med personlig omvårdnad, såsom hygien, hjälp med klädsel, medicinering och förflyttningar i hemmet  mm. Du kan även få hjälp med att städa, handla, gå ärenden, tvätta, hjälp och stöd vid måltider.

Vårt mål med hemtjänst är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill genom att få hjälp, service och trygghet som passar just dina behov.

Tilläggstjänster

Önskar du mer eller annan hjälp utöver biståndsbeslutet kan du köpa till tjänster direkt av oss på Empati Omsorg där du kan utnyttja RUT-avdraget.

Pris per timme inkusive moms och RUT-avdrag:

Vardagar   7 – 18                                                       250kr

Kvällar      18 – 21                                                      350kr

Helger        8 – 20                                                     350kr

Dessa tjänster erbjuder vi:

Städhjälp

Tvätthjälp

Trädgårdsskötsel

Fönsterputs

Ledsagning

Sällskap

Har du redan hemtjänst idag eller är på väg att få? Ge ditt förtroende till oss!  Vi hjälper dig med eventuellt byte och ansökan.

 

kontakt@empatiomsorg.se