Om oss

Empati Omsorg är ett mindre företag som står för en personligt anpassad omvårdnad, service av hög kvalite och kontinuitet. Du som kund får din egen kontaktperson.

Att du bemöts med respekt, ödmjukhet och förståelse är viktigt för oss. Din delaktighet och självbestämmande i utformningen av insatserna är viktigt för oss i syfte att erbjuda en hemtjänst med det bästa tänkbara stödet.

Vi har även erfaren och kompetent flerspråkig personal som kan tillse att just dina behov och önskemål.

Vi arbetar utifrån kraven i socialtjänstlagen ( SOL ), hälso- och sjukvårdslagen   ( HSL ) samt arbetsmiljölagen ( AML ) samt övriga lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

 

kontakt@empatiomsorg.se